Chính trị

Xây dựng lớp Đảng viên trẻ tài năng

Trong 10 năm qua, có hơn 300.000 em được kết nạp Đảng và hầu hết các em đều tiếp tục phát huy tốt vai trò của người Đảng viên trong các phong trào.

Ban chấp hành Trung ương vừa ban hành Nghị quyết mới về “tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Trong đó, việc quan tâm tạo nguồn, giới thiệu đoàn viên ưu tú, xây dựng lớp đảng viên trẻ tài năng cho Đảng là một trong những nội dung quan trọng.

Lễ kết nạp Đảng tại Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam năm nay lần đầu tiên có những học sinh ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đây là những học sinh không chỉ có thành tích học tập rất xuất sắc. Các em còn là những nhân tố tích cực trong công tác Đoàn và các phong trào của nhà trường.

Cả nước có hơn 2,6 triệu đoàn viên là học sinh và sinh viên. Trong 10 năm qua, có hơn 300.000 em được kết nạp Đảng và hầu hết các em đều tiếp tục phát huy tốt vai trò của người Đảng viên trong các phong trào.

Những người trẻ ưu tú luôn là tài sản quý. Cùng với chăm lo, kết nạp vào đảng, tiếp tục quản lý, giúp đỡ, bồi dưỡng và rèn luyện đối tượng này sẽ là cách để tạo nguồn và xây dựng một thế hệ đảng viên chất lượng – những người có đủ trí tuệ và năng lực để kế tục xứng đáng sự nghiệp nghiệp vẻ vang của Đảng sau này.

(Theo VTV)

Các bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button